Sverige äldsta och mest omtyckta burgarkedja

Sekretesspolicy

MAX Burgers AB är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (PUL). Lagens syfte är att skydda enskilda individer mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas.

Medgivande

När du registrerar ett konto i MAX App samtycker du enligt personuppgiftslagen att informationen får lagras och behandlas i vår databas samt att informationen får användas för att MAX ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot dig som beställare. Som en del i detta åtagande mot dig som kund och för att MAX till fullo ska kunna erbjuda hög service och interaktiva tjänster kan företag komma att anlitas för att utföra tekniska tjänster, leveranser etc. Företagen får då ta del av denna information för att kunna fullgöra sina åtaganden mot Max, men inte i något annat syfte.

I syfte att driva och förbättra våra tjänster kan MAX komma att lagra information och sammanställa statistik. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss så avslutar vi ditt konto åt dig.

Uppgifterna lagras inte längre tid än två (2) år efter det att kundförhållandet upphört. Vi kommer inte, varken nu eller senare, lämna eller sälja dina personuppgifter vidare till tredje part, utan ditt uttryckliga samtycke. Du har enligt personuppgiftslagen rätt att utan kostnad en gång per kalenderår kontakta oss och bli informerad om vad dina personuppgifter används till. En skriftlig ansökan om sådan information skall skickas till MAX Burgers AB, Kundtjänst, Box 814, 97125 Luleå.

Du har även rätt att begära rättelse av felaktigt behandlade personuppgifter och kräva att dina personuppgifter raderas ur vår databas. Sådan begäran skall skickas till kundtjänst på ovanstående adress. MAX Burgers AB önskar ej motta personuppgifter från minderåriga utan målsmans godkännande.

Vilken typ av information lagrar vi för MAX App?

Max lagrar den information som anges när du registrerar ett konto. Personuppgifter som lagras är förnamn, efternamn, e-post och mobilnummer. Denna information behövs för att kunna erbjuda våra tjänster.

Ytterligare uppgifter som lagras för MAX App:

Användar-ID i appen

För att kunna identifiera användarinställningar, lagra plats- och aktivitetsdata etc. används ett unikt användar-ID i appen.

Enhets-ID för enheten

För att exempelvis känna igen en återkommande besökare använder vi det enhets-ID som automatiskt genereras av enheten när appen installeras. Ett enhets-ID kan inte sammankopplas med andra appar på enheten.

Platsdata för mobiltelefon

För att kunna erbjuda funktioner såsom platsanvisningar använder appen platsdata och platsförfrågan tillsammans med användar-ID.

Aktiviteter i appen

För att kunna möjliggöra förbättringar och rapportering loggas aktiviteter, platsdata i kombination med användar-ID. Det kan vara ett felmeddelande tillsammans med tidpunkt och typ av aktivitet i appen när felet uppstod. Det kan också vara hur och var användaren klickar i appen eller hur länge appen används.

Lösenord (tillsammans med e-post)

För att säkerställa behörighet till appen och registrerat konto, lagras lösenord tillsammans med angiven e-postadress.

Vem har kontroll över informationen?

Det är du som har kontroll över information. Om du vill ändra dina uppgifter kan du göra det under kategorin konto. Om du vill radera informationen kan du göra det genom att kontakta oss så avslutar vi ditt konto åt dig.

Användande av "Cookies"

När du använder MAX Appen används cookies för att ge användaren tillgång till medlemsfunktioner och funktioner som ökar användbarheten. En cookie är en liten textfil som applikation du besöker begär att spara på din enhet. Cookies används för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande. Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din enhet. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella applikationen. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden du är inne i applikationen, lagras den här cookien temporärt i enhetens minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din enhet, utan försvinner när du stänger din applikation. MAX App använder båda av dessa typer.

Hantering av kortuppgifter

När du betalar med kort hanteras betalningen av vår betalningspartner NETS för att garantera säker betalning. Kortuppgifter sparas ej i MAX App och inga extra avgifter tillkommer på ditt köp.

Kontakta oss

Om du har frågor angående MAX Burgers policy för behandling av personuppgifter för MAX App, kontakta vår kundservice på info@max.se.

MAX Burgers AB
Org.nr: 556188-7562
Box 814
971 25 LULEÅ