2012-03-27: "Sysselsättning: LO-kritik mot utredning"

SVT Rapport. Läs mer.