Sverige äldsta och mest omtyckta burgarkedja

Socialt ansvar

Att bli ett hållbart företag i ett hållbart samhälle är ett långsiktigt mål i vilket våra anställdas utveckling och välmående utgör en avgörande del. Våra medarbetare är det viktigaste vi har.

Hos oss ska alla trivas!

Som en stor arbetsgivare, framförallt för unga, så tror vi på ungdomar. Vi ger våra anställda möjlighet att ta ansvar och vi erbjuder karriärutveckling och ledarskapsutbildningar. Genom samarbetsprojekt som Angeredsutmaningen medverkar vi också till att ge unga från utsatta områden en möjlighet på arbetsmarknaden. Här kan du läsa mer om att jobba på MAX. 

Mångfaldsarbetet är en hjärtefråga inom MAX. Vi är kända för att ligga i framkant och ska fortsätta att göra det. Att alla anställda - oavsett kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, religion, sexuell läggning och ålder - ska känna sig trygga och inkluderade är en självklarhet. Detta är så klart ett ständigt pågående arbete, men 2015  tog vi några extra steg framåt genom en ny jämställdhets- och mångfaldsplan kombinerat med en utbildningsturné för alla chefer, från biträdande restaurangchef och högre.

Vi ser kompetens - inte hinder

En annan del av vårt mångfaldsarbete handlar om att möjliggöra anställning av personer som står långt från arbetsmarknaden, exempelvis på grund av någon funktionsnedsättning. 

MAX arbete med att anställa personer med funktionsnedsättningar påbörjades i början av 2000-talet och utvecklades i och med samarbetet med Samhall som påbörjades 2003. Genom att utbilda våra restaurangchefer och aktivt arbeta med de fördomar och rädslor som funktionsnedsättningar ibland förknippas med, har vi fått ett arbetsklimat där man ser alla de fördelar som mångfald kan ge inom medarbetargruppen.

I dagsläget har vi 150 MAX:are som gått från Samhall till fast anställning. Vi är stolta och glada över att vi, genom att gå i bräschen för anställning av funktionshindrade, har inspirerat andra företag och organisationer.

På bilden längst upp är vår vice vd Christoffer Bergfors, vår vd Richard Bergfors och Adesola Adeyemo, en medarbetare med dyslexi. MAX såg Adesolas potential och hennes funktionsnedsättning var inget hinder för ett arbete som restaurangassistent hos oss.