MAX 50 år - Sverige äldsta och mest omtyckta burgarkedja

Klimat och miljö

Vi har under många år arbetat målmedvetet med att minska vår klimatpåverkan. Eftersom vi är en del av problemet ska vi även vara en del av lösningen. Bland annat klimatmärker vi våra produkter och klimatkompenserar genom trädplantering i Afrika.

Klimatansvar från frö till gäst

När vi valde att klimatmärka hela vår meny 2008 blev vi den första restaurangkedjan i världen att göra detta. Vi beräknar årligen våra klimatutsläpp hela vägen från bonden ända fram till serveringen av den färdiga produkten. Med detta som utgångspunkt klimatmärker vi menyn, vilket möjliggör för våra gäster att se hur mycket Co2e respektive produkt genererar och kunna göra klimatsmarta val.

När den första klimatkartläggningen genomfördes insåg vi att vår största klimatpåverkan, den för nötköttet, skulle vara svår att komma tillrätta med under överskådlig tid. Lösningen blev att klimatkompensera hela vår verksamhet till 100 procent, dvs. från det att fröet sås ute på bondens åker till att gästen äter sin hamburgare ute på restaurangen.

Vi klimatkompenserar genom trädplantering i Afrika: Malawi och Uganda. Det gör vi i samarbete med PlanVivo via ZeroMission, en svensk leverantörer av klimatkompensation, klimatberäkningar och analyser.

Plan Vivos projekt genomförs i ett nära samarbete med de lokala bönderna för att säkerställa långsiktigt hållbara projekt. Metoden bygger på att involvera de lokala bönderna i arbetet från planering till genomförande för att säkerställa att projekten är långsiktigt hållbara för alla parter. I systemet ingår ett utökat ansvar för den sociala dimensionen. Att vi klimatkompenserar våra koldioxidutsläpp genom trädplantering innebär även att många småbrukande bönder kan försörja sina familjer.

Vi har ett nära samarbete med organisationerna, följer upp insatserna kontinuerligt och har besökt projekten. Bilden längst upp på den här sidan är från vårt besök på Trees of Hope i Malawi i november 2014. 

Här kan du se en film från Trees of Hope i Malawi.  

Kontinuerligt miljöarbete
För MAX är miljöarbete betydligt mer än klimat. Beslut som tas för att utveckla vår verksamhet föregås av utredningar om vilka miljökonsekvenser detta kan förorsaka. Vi arbetar löpande med stort och smått. Allt ifrån den stora posten energiförbrukning till minskat användande av kemikalier, lokala grossister, effektiv maskinanvändning, minimum matsvinn, smarta servetthållare, minskat användande av kartong, totalt batteriförbud i våra leksaker och mängder av andra åtgärder. Det går att berätta om ytterligare 100-tals små och stora åtgärder men det viktigaste är att det är ett arbete som sker kontinuerligt.

Klicka här för att ladda ner vårt klimatbokslut.