Socialt ansvar

Att bli ett hållbart företag i ett hållbart samhälle är ett långsiktigt mål i vilket våra anställdas utveckling och välmående utgör en avgörande del. Vi vill också bidra till att bekämpa fattigdom och hjälpa behövande människor runtom i världen, vilket vi verkar för via stiftelsen Rättvis fördelning. 

Hos oss ska alla trivas

Vi är en stor arbetsgivare som erbjuder många unga människor deras första jobb. Vi ger våra medarbetare möjlighet att gå ledarskapsutbildningar och en chans till karriärutveckling. Här kan du läsa mer om att jobba på MAX. 

Mångfaldsarbetet är en hjärtefråga inom MAX. Alla anställda - oavsett kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, religion, sexuell läggning och ålder - ska känna sig trygga och inkluderade.

En annan del av vårt mångfaldsarbete handlar om att möjliggöra anställning av personer som står långt från arbetsmarknaden, exempelvis på grund av någon funktionsnedsättning.

MAX arbete med att anställa personer med funktionsnedsättningar påbörjades i början av 2000-talet och utvecklades i och med samarbetet med Samhall som påbörjades 2003. Genom utbildning och kunskapsspridning, har vi fått ett arbetsklimat där man ser alla de fördelar som mångfald ger på arbetsplatsen. I dagsläget har vi 160 MAX:are som gått från Samhall till fast anställning.

2018 genomförde vi den första utbildningen ”MAX-svenska” och under 2019 har vi genomfört tre utbildningar till. I samarbetet med Arbetsförmedlingen och Hermods så utbildar vi människor som är relativt nyanlända till Sverige och introducerar dem både till språket, den svenska arbetsmarknaden och till jobbet som restaurangbiträde. Målet är att efter utbildningen så erbjuds de jobb på MAX. I samband med pandemin som utbröt 2020 har vi behövt pausa maxsvenskan. Vi hoppas kunna starta upp projektet snart igen.

Vi är tacksamma och stolta att vi har inspirerat andra företag och organisationer att se till människors potential och inkludera fler på arbetsmarknaden.

Stiftelsen Rättvis fördelning

För att säkerställa att en del av vinsten för all framtiden går till att hjälpa behövande, grundade MAX stiftelsen Rättvis fördelning år 2009, som i sin tur äger 9 procent av MAX. Stiftelsens ändamål skall i första hand vara att fördela resurser till behövande främst i utvecklingsländer. Stiftelsen kan också ge anslag till forskning, undervisning och utbildning. Hittills har 323 miljoner kronor (före skatt) avsatts från MAX till stiftelsen Rättvis Fördelning och projekt runtom i världen. Läs mer om stiftelsen här.

Rättvis fördelning äger 9 procent av MAX och 7-10 procent av företagets nettovinst avsätts årligen till stiftelsen. Men redan 2006 började MAX med att avsätta 7-10 procent av vinsten och uppbyggnaden av en SOS Barnby i Senegal påbörjades. Sedan 2009 finansierar Rättvis fördelning en barnby, Tambacounda, Senegal som drivs av SOS Barnbyar. Barnbyn har plats för 150 barn, dessutom finns förskola med plats för 220 barn. Senare tillkom en klinik med över 20 000 besökare per år. Genom Rättvis fördelning har MAX bekostat uppbyggnaden och finansierar driften inklusive alla lönekostnader. 

Ett annat stort och viktigt projekt som MAX via Rättvis fördelning har engagerat sig i är resurser till akut och medicinsk hjälp samt återuppbyggnad av samhället på Haiti. Haiti har drabbats hårt av naturkatasrofer de senaste åren och många människor lever fortfarande i en extremt utsatt situation på grund av detta. Medishare är en organisation som startades av läkare för att förbättra den allmänna hälsan bland Haitis befolkning och var en av de första organisationerna som engagerade sig i katastrofen som följde efter jordbävningen på ön 2010. Redan dagen efter jordbävningen fördelade Rättvis Fördelning 500 000 dollar till Medishares arbete. Efter stormen Sandy som slog till 2012 och orkanen Matthew 2016 har Rättvis fördelning fortsatt samarbetet med Medishare. 

Hjärtstartare

Som ett led i MAX arbete med social hållbarhet har vi tagit ytterligare ett steg. Vi har installerat hjärtstartare på samtliga bolagsägda restauranger från norr till söder. Där det finns människor - finns det möjlighet att rädda liv, ett hjärtstopp kan uppstå snabbt och sekunderna är knappa. Här vill vi vara med och bidra! Då vi har ett stort restaurangnät med generösa öppettider samt att vi är rikstäckande har vi en möjlighet att göra skillnad.