Klimatpositiv

Bli mer klimatpositiv. Om världen ska kunna nå det globala klimatmålet att begränsa uppvärmningen till under två grader behöver vi både minska utsläppen av klimatgaser till atmosfären och samtidigt tömma atmosfären på en del av den koldioxid vi redan släppt ut. Det räcker alltså inte att bara vara neutral.

Vi har under många år arbetat målmedvetet med att minska vår klimatpåverkan och klimatkompensera för den påverkan vi har. Eftersom vi är en del av problemet ska vi även vara en del av lösningen. Sedan 2018 är hela vår meny klimatpositiv. Vårt arbete för att skapa klimatpositiva burgare består av tre delar:

1. Vi analyserar 100% av utsläppen

Alla utsläpp av klimatgaser räknas in. Vi räknar på allt från lantbrukarens jord till gästens bord. Vi inkluderar också gästens resa till och från restaurangen, gästens avfall och en massa annat.

Här kan du läsa mer om vår analys.

2. Vi minskar utsläppen

Genom åren har vi genomfört hundratals åtgärder för att minska våra produkters utsläpp av klimatgaser och nya åtgärder tillkommer hela tiden.

3. Vi binder minst 110% av utsläppen

Vi planterar träd som suger ned och lagrar koldioxid ifrån atmosfären när träden växer. Vi kompenserar för alla våra produkters utsläpp och suger dessutom ner ytterligare 10 procent. Resultatet är att vi bidrar till att minska halterna av klimatgaser i atmosfären.

Hur kan vi vara säkra på att burgarna blir klimatpositiva?

Vi följer världens enda oberoende standard för klimatneutral, ISO 14021. Men istället för att binda 100 procent CO2e som ingår i standarden så binder vi 110 procent för att våra burgare ska bli klimatpositiva. Vi låter varje år företaget EY göra en oberoende granskning för att kontrollera siffrorna. Bindningen av kol sker idag genom Plan Vivo-certifierade trädplanteringsprojekt i Afrika.